Công bố mức điểm chuẩn chính thức của các trường Công an năm 2017

3

Theo đúng như dự đoán, mức điểm chuẩn vào các trường CAND năm 2017 ở mức khá cao, Tổng cụ Chính trị CAND đã công bố mức điểm chuẩn chính thức vào các Trường Công an năm 2017.

Công bố mức điểm chuẩn chính thức của các trường Công an năm 2017

Công bố mức điểm chuẩn chính thức của các trường Công an năm 2017

Tổng cục Chính trị CAND công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự, tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo… Điểm chuẩn Công an nhân dân năm nay ở mức rất cao, thậm chí có những ngành đối với thí sinh nữ, điểm chuẩn hơn 30 điểm!

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn chính thức được Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật:

Học viện Chính trị CAND

Phía Bắc:

 • C03 Nam phía Bắc 26.0. Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm
 • D01 Nam phía Bắc 26.0
 • C03 Nữ phía Bắc 28.25
 • D01 Nữ phía Bắc 29.0

Phía Nam:

 • C03 Nam phía Nam 24.25 Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm
 • D01 Nam phía Nam 23.75
 • C03 Nữ phía Nam 26.0
 • D01 Nữ phía Nam 25.75

Học viện An ninh nhân dân

 • A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 27.75. Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4
 • C03 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 25.5 Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25
 • D01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 26.25
 • A01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 29.5
 • C03 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 28.0. Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6
 • D01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 29.0. Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2
 • A01 Nam ngành An toàn thông tin 23.5
 • D01 Nam ngành An toàn thông tin 19.75
 • A01 Nữ ngành An toàn thông tin 27.75
 • D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh 27.25 Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16
 • D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh 30.5.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

 • A00 Nam phía Bắc 28.25 Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6
 • A00 Nữ phía Bắc 30.25 Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm
 • A00 Nam phía Nam 27.0 Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0
 • A00 Nữ phía Nam 28.5 Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.47.

Trường Đại học Phòng cháy chữa  cháy

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Học viện Cảnh sát nhân dân

 • A01 Nam 28.0 Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.
 • C03 Nam 25.75 Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.
 • D01 Nam 26.25
 • A01 Nữ 29.5
 • C03 Nữ 28.25
 • D01 Nữ 28.75. Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

Trường Đại học An ninh nhân dân

 • A01 Nam 26.75 Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm
 • C03 Nam 25.0 Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95
 • D01 Nam 24.75 Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3
 • A01 Nữ 28.5 Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1
 • C03 Nữ 26.25 Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75
 • D01 Nữ 27.25

Trường Đại học CSND

 • A01 Nam 26.25 Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm
 • C03 Nam 25.5 Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5
 • D01 Nam 26.0 Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8
 • A01 Nữ 28.75
 • C03 Nữ 26.5 Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4
 • D01 Nữ 27.25 Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

 • A01 Nam phía Bắc 23.75
 • D01 Nam phía Bắc 23.25
 • A01 Nữ phía Bắc 27.5
 • D01 Nữ phía Bắc 27.5
 • A01 Nam phía Nam 24.0 Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm
 • D01 Nam phía Nam 22.75
 • A01 Nữ phía Nam 28.25
 • D01 Nữ phía Nam 27.0

Dự kiến các trường Đại học khác sẽ công bố điểm chuẩn chậm nhất ngày 13/08 và bắt đầu xét tuyển đợt 2 từ ngày 13/08.

Thí sinh có nhu cầu đăng ký tuyển sinh các ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm Y học Cần Thơ năm 2017 gửi hồ sơ về địa chỉ: Số 21, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Số điện thoại tư vấn: 0993.821.821 – 0932.821.821.

Nguồn: Caodangyduoccantho.com